Quality product establishment

Quality product establishment

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Condolette Ize ราชเทวี โดยบริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งประตู หน้าต่าง และกระจกทั้งโครงการ พร้อมทั้งงาน และสามารถส่งงานได้ตรงเวลาที่กำหนด นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี