ไม่มีหมวดหมู่

Build and install for U-delight Residence ปิดความเห็น บน Build and install for U-delight Residence

Build and install for U-delight Residence

Posted on ธ.ค. 22, 2014

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ U-delight Residence พัฒนาการ – ทองหล่อ โดยทางบริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้ทำการผลิตและติดตั้งประตู หน้าต่าง...

Learn More
Quality product establishment ปิดความเห็น บน Quality product establishment

Quality product establishment

Posted on ธ.ค. 22, 2014

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Condolette Ize ราชเทวี โดยบริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งประตู หน้าต่าง และกระจกทั้งโครงการ พร้อมทั้งงาน...

Learn More
Proudly present ปิดความเห็น บน Proudly present

Proudly present

Posted on ธ.ค. 22, 2014

โครงการคอนโดมีเนียม U-delight สถานทีจัตุจักร โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ออกแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมด้วยวัสดุคุณภาพ หนึ่งในนั้นคือกรอบประตูหน้าต่างจาก บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์...

Learn More