News

FRAMETEK และพนักงาน ร่วมกันอุดหนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ขายในชุมชนใกล้บริษัทฯ เพื่อทำถุงยังชีพ

Posted on ส.ค. 3, 2021

FRAMETEK และพนักงาน ร่วมกันอุดหนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ขายในชุมชนใกล้บริษัทฯ เพื่อทำถุงยังชีพ ร่วมบริจาคกับลูกค้ารายใหญ่ บมจ.แสนสิริ ให้กับแคมป์ก่อสร้าง สิริเพลส เพชรเกษม-สายสี่...

Learn More