FRAMETEK และพนักงาน ร่วมกันอุดหนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ขายในชุมชนใกล้บริษัทฯ เพื่อทำถุงยังชีพ

FRAMETEK และพนักงาน ร่วมกันอุดหนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ขายในชุมชนใกล้บริษัทฯ เพื่อทำถุงยังชีพ ร่วมบริจาคกับลูกค้ารายใหญ่ บมจ.แสนสิริ ให้กับแคมป์ก่อสร้าง สิริเพลส เพชรเกษม-สายสี่
#Frametekร่วมสู้ภัยcovid-19
#เราจะผ่านไปด้วยกัน