High-Rise

[blockquote]บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมชั้นนำต่างๆ มากมาย ทุกโครงการความสำเร็จ
คือความภาคภูมิใจของเรา[/blockquote]